Det er ikke længere tilladt at ryge i Kriminalforsorgens institutioner !

 

Lukning af adgang til trådløst internet

Ingen fri adgang til pensionens trådløse netværk

Pensionen Brøndbyhus har tidligere stillet et trådløst netværk til rådighed for beboere, som endnu ikke selv har haft mulighed for at etablere internetadgang. Denne mulighed stiller pensionen ikke længere til rådighed, da der har været tilfælde af misbrug i form af ulovlig downloading/fildeling. Dette kan pensionen naturligvis ikke acceptere.

Der er mulighed for, at beboere kan låne en computer på pensionens kontor med henblik på brug af E-boks,  Borger.dk, udprinte skoleskemaer mv. Computeren må ikke lånes med på værelset, men kun benyttes efter konkret aftale med personalet og anvendelse skal som udgangspunkt foregå på kontoret.

 

Brøndbyhus tilbyder NADA

Som en naturlig følge af at NADA tilbydes flere steder i arresthussektoren, i de lukkede og åbne fængsler, samt KIF har Brøndbyhus valgt at uddanne 6 døgnmedarbejdere i NADA-metoden.

NADA er en forkortelse for: National Acupuncture Detoxification Assosiation og kan umiddelbart opfattes som primært til nuværende eller tidligere misbrugere. NADA er dog meget mere end det, og kan med fordel anvendes i mange andre forhold.

Hvad er NADA?
 

 •     NADA-metoden kan hjælpe dig med at fokusere og give dig indre ro og kontrol. De fleste oplever en 
      umiddelbar symptomlindring (stress, angst, abstinenser m.m.)
 •     NADA kan hjælpe dig til at opdage indre ressourcer, som du måske havde glemt, at du havde
 •     NADA kan stå alene eller være et supplement til f.eks. misbrugsbehandling.


Hvordan foregår NADA?
 

 •     Du sidder på en stol og får sat nogle rigtig tynde nåle i fem punkter i dine ører. Punkterne lokaliseres som    
      små zoner, og er ikke akupunktur-punkter i klassisk forstand
 •     Du kan herefter sidde uforstyrret i rummet, eller gå på dit værelse og slappe af i de 45 minutter du bør have
      nålene i ørene.

Hvornår kan jeg få NADA?
 

 •     Du kan få tilbudt NADA alle dage når der er personale til stede som er godkendt til at bruge metoden. Da
      halvdelen af døgnpersonalet nu er uddannet vil det som oftest kunne tilbydes hver dag.


Hvor kan jeg få mere information?
 

 •     Du kan altid henvende dig til personalet og høre mere, eller læse videre på www.nada-danmark.dk