Visitation

 

For at komme i betragtning til et ophold, skal du enten være:

  • indsat i fængsel eller arresthus, og opfylde betingelserne for udgang,
  • varetægtsarrestant der kan anbringes i surrogat,
  • omfattet af straffuldbyrdelseslovens §78,
  • prøveløsladt eller
  • under tilsyn i forbindelse med en betinget dom.

Ansøgning om udstationering eller § 78-anbringelse foregår for indsatte via personalet i fængslet/arresthuset og for øvrige, der endnu ikke er mødt til afsoning via de lokale KiF-afdelinger, der vurderer om grundlaget for udstationering / § 78-anbringelse er opfyldt og dernæst forelægger sagen for pensionen.

Efter drøftelse i medarbejdergruppen på pensionen, besluttes hvor vidt, der skal indkaldes til en forsamtale, hvor du har mulighed for at se pensionen, samt blive orienteret om regler mv. for et ophold. Derefter besluttes det hvor du kan flytte ind på pensionen.

Du kan ikke selv ringe og bede om en plads på pensionen, da pensionen ikke kan træffe afgørelse om du kan blive udstationeret/§78-anbragt hos os. Du er naturligvis velkommen til at ringe til os, hvis du vil høre mere om selve pensionen. Men vi kan ikke reservere en plads til dig, da dette skal ske gennem den institution hvor du opholder dig eller den KiF-afdeling du er tilknyttet.
 

 

For samarbejdspartnere:

Pensionen Brøndbyhus modtager klienter der er dømt for alle typer af kriminalitet. Der modtages mænd og kvinder fra 15 og opefter. Vi modtager ikke aktive misbrugere.

Vores pladssituation opdateres løbende, og det fremgår på forsiden af hjemmesiden om vi har ledige pladser. Da pladssituationen ofte ændres med kort varsel, er det altid en god idé at kontakte pensionen, hvis du har en klient der eventuelt skal have et ophold hos os. Hvis vi ikke har et ledigt værelse, kan klienten skrives på vores venteliste.

Såfremt du ønsker at forelægge en klient, skal du kontakte døgnpersonalet på tlf. 72 55 77 60.